Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Shujševalni mentor

1. Splošno

Namen teh Splošnih pogojev poslovanja spletne strani Shujševalni mentor (v nadaljevanju »pogoji poslovanja«) je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov (v nadaljevanju tudi »kupci« in »potrošniki«) spletne trgovine Shujševalni mentor (v nadaljevanju »spletna trgovina« in »ponudnik«) pri uporabi spletne strani, naročanju, nakupu in prodaji produkta, ki je na voljo v spletni trgovini ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki je potrošnik in je opravila nakup na spletni strani https://shujsevalnimentor.si/.

V skladu z določbami zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij, je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo produkta, ki je na voljo v spletni trgovini. Nakup opravljen prek spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Dostavo produkta, kupljenega prek spletne trgovine, zagotavlja ponudnik prek svojih lastnih virov in/ali prek pogodbenih partnerjev na ozemlju Republike Slovenije. Pred zaključkom nakupa oz. oddajo naročila mora kupec s klikom potrditi seznanjenost in strinjanje s pogoji nakupa, sicer naročila ne more oddati.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato kupcu predlagamo, da jih prebere pred vsakim nakupom in si jih natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov. Vsaka različica pogojev poslovanja je posebej datirana. Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, veljavni ob oddaji naročila.

Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta se ponudba in pogoji, pogosto in hitro spreminjajo. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti produkta. Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike produkta na svoji spletni strani. Morebitne estetske razlike med sliko in dejanskim artiklom ne vplivajo na specifikacijo samega produkta.

2. Podatki ponudnika

Športna Klinika, Jan Veleušič, s.p.
Velebitska 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Davčna številka: SI 81402643
Telefon: 031 641 796

3. Stiki, pomoč in dodatna vprašanja

Če imate glede našega produkta ali uporabe spletne trgovine, dodatna vprašanja ali samo potrebujete več informacij, nas lahko kontaktirate:

4. Produkt

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če produkta ni več na zalogi ali zaradi očitno napačnih cen, ki so posledica napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer vas bomo obvestili v najkrajšem mogočem času po elektronski pošti.
Prav tako si ponudnik pridržuje pravico do zavrnitve dobave produkta kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v povezavi z nakupom prek spletne trgovine, ob preteklih zlorabah sistema spletne trgovine ali pretekli zlorabi pravice do vračila blaga skladno s 43.č členom Zakona o varstvu potrošnikov.
Oddana naročila bodo obdelana v delovnem času od ponedeljka do petka po vrstnem redu oddanih naročil.

5. Cene

Cena je v evrih in že vsebuje davek na dodano vrednost, razen če je izrecno navedeno drugače. Cena vključuje stroške dostave oziroma poštnine. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cene brez predhodnega obvestila.

Cena velja v trenutku oddaje naročila oziroma velja tista cena, ki je bila veljavna v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Popust pri produktu in kode za popust se ne seštevajo. Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo oz. kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«. Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo za ponudnika in kupca. Slike v spletni trgovini so simbolične. Dekorativni material ni vključen v ceno.

6. Postopek nakupa

Naročanje v spletni trgovini shujsevalnimentor.si poteka v slovenskem jeziku prek spleta 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Postopek nakupa je preprost in ga opravite v šestih glavnih korakih na zaslonih:

a) Košarica (cart)

Po kliku na gumb »Naroči zdaj« lahko na tem koraku dodajate ali odstranite, število Shujševalnih mentorjev. Ko končate, kliknite na gumb »Nadaljuj na blagajno« in preusmerjeni boste na naslednjo stran. V primeru klika na gumb »Kupi zdaj« se vam podatki, ki jih imate v brskalniku shranjene, izpolnijo sami (le v primeru plačila s karticami).

b) Vnos morebitnih kod za popust

Kode za popust vam prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene.
Navodila za uporabo: Pod produktom v polje »Koda kupona« vnesite veljavno kodo in pritisnite gumb »Unovči kupon«.

c) Checkout in Podatki plačnika

Na tem zaslonu vnesete kontaktne podatke, ki jih ponudnik potrebuje za dostavo izdelkov. Obvezni podatki so: Ime in priimek, naslov za dostavo, email in kontaktna telefonska številka. V kolikor teh podatkov upravljalcu ne posredujete, vašega naročila ne bo mogoče izvesti.
Na tem koraku tudi izberete način plačila, se strinjate s pogoji poslovanja in pa, da ste starejši od 18 let. Po zaključenem nakupu in naročilu, prejmete naše elektronsko sporočilo.

d) Dostava:

Dostava naročenih artiklov se opravi do vrat objekta le na področju Republike Slovenije.
Produkte dostavlja pošta Slovenije.
Strošek dostave je vključen v ceno.

f) Zaključek nakupa

Ob zaključku naročila z izbiro potrditvenega polja potrjujete, da v celoti razumete pogoje poslovanja in jih sprejemate, pa tudi, da ste starejši od 18 let in da vam ni odvzeta poslovna sposobnost. S klikom na gumb »plačaj zdaj« ali »končaj naročilo« zaključite postopek nakupa. Po zaključenem naročilu na spletni strani boste prejeli elektronsko sporočilo z vsemi podatki o vašem naročilu in dostavi pošiljke.

g) Potrditev nakupa

Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo »Zahvaljujemo se vam za nakup«). Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo za ponudnika in kupca.

7. Pravica kupca (potrošnika) da odstopi od pogodbe

Kot kupec potrošnik imate pravico, da v 14ih koledarskih dneh od sklenitve pogodbe odstopite od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razloge za svojo odločitev. O tem nas morate obvestiti pisno. Da odstopate od pogodbe nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti na naslov: info@shujsevalnimentor.si

Rok za odstop od pogodbe začne teči z dnem, ko:

  • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
  • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo zakon imenuje potrošnik, pridobi posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
  • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo zakon imenuje potrošnik, pridobi posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;

Če potrošnik odstopi od pogodbe, ni dolžan povrniti nobenih stroškov in drugih opravljenih storitev v času do odstopa od pogodbe.

Produkt mora potrošnik vrniti ponudniku najpozneje v 14 dneh od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost produkta, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja produkta. Odgovornost potrošnika za zmanjšano vrednost produkta lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene produkta na dan nakupa produkta, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej. Zaradi navedene odgovornosti zmanjšanja vrednosti produkta potrošniku priporočamo, da produkt za katerega uveljavlja odstop od pogodbe, vrne nepoškodovan, nerabljen, nepopisan in v nespremenjeni količini ter v originalni embalaži, da se ne bi produkt med transportom poškodoval. Ponudnik bo potrošnika pozval k plačilu opredeljene zmanjšane vrednosti artikla.

Produkt lahko vrnete po pošti na naslov Športna Klinika, Jan Veleušič, s.p., Velebitska 9, 1000 Ljubljana. Pri vsakem vračilu produkta je potrebno poleg produkta predložiti pisno pojasnilo, da se produkt vrača zaradi odstopa od pogodbe.

Vračilo vplačil (plačana kupnina za produkt za katere je podan odstop od pogodbe, vključno s stroški dostave) bo izvedeno, takoj ko bo to mogoče, najpozneje pa v 14 dneh od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.

Ponudnik vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil, razen če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Ponudnik lahko kupcu zavrne naročilo ali kljub potrditvi naročila odstopi od sklenjene pogodbe o nakupu na daljavo, v kolikor je ugotovljeno, da kupec zlorablja pravico do odstopa od pogodbe.

8. Reklamacije

8.1. Reklamacije ob dostavi

Pritožbe in reklamacije glede artiklov lahko sporočite neposredno ob dostavi dostavljavcu. Morebitne poznejše reklamacije se rešujejo skladno s točko 8.2.. teh pogojev.

8.2. Stvarne napake

Ponudnik produkta jamči za njegovo kakovost oziroma brezhiben produkt, če ga kupec uporablja skladno z njegovim namenom.
Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v zakonsko določenem roku. Kupec mora ponudniku oz. zastopniku ponudnika omogočiti pregled artikla.

Za stvarno napako gre zlasti takrat, ko:

  • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali promet;
  • stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane;
  • je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom;

Kupec mora ponudnika obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z njenim natančnim opisom in s predložitvijo kopije računa.

Kupec potrošnik, ki pravilno obvesti ponudnika o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:
odpravi napako na blagu ali

  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
  • vrne plačani znesek.

Opredeljeni vrstni red uveljavljanja zahtevkov kupcev, ki niso potrošniki, je urejen v zakonu, ki ureja obligacijska razmerja.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz predhodnega odstavka.

Pravice kupca potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika. Pravice kupca, ki ni potrošnik, pa ugasnejo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

9. Dostava in prevzem naročenega blaga

Ponudnik predvidoma v roku 2 delovnih dni, najkasneje pa v roku 30 dni od datuma, ko kupec na elektronski naslov prejme potrdilo o prejemu naročila pripravi produkt za odpremo in ga odpošlje na naslov, ki ga kupec navede v kontaktnem obrazcu (točka 6. c), navedenem ob oddaji naročila. Če se rok dostave nepričakovano podaljša za več, kot je navedeno v Pogojih poslovanja, bo kupec obveščen prek telefona, elektronske ali navadne pošte. Ob kakršnih koli nepričakovanih zapletih ali zamudi pri naročilu kupec o tem prejme obvestilo prek elektronske pošte.

Dostava se opravi do vrat objekta na naslovu, ki ga kupec navede v kontaktnem obrazcu (točka 6. c) ob oddaji naročila.

Dostava naročenega produkta se opravi do vrat objekta le na področju Republike Slovenije.

Produkt se dostavlja preko ponudnika Pošta Slovenije. Ponudnik si v primeru potreb pridržuje pravico izbrati tudi drugo dostavno službo.

Strošek dostave je vključen v ceno produkta.

Če kupec ni dosegljiv na izbranem naslovu, bo imel možnost prevzema na drugi lokaciji. Če dostava ne bo uspešna, bo paket vrnjen pošiljatelju.

Ponudnik ne odgovarja za poškodbe, uničenje ali nezmožnost zagotavljanja produkta v primerih višje sile.

Dostavna služba si pridržuje pravico, da na primeren način preveri istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebni dokument), saj bo s tem zagotovljeno, da bo naročen produkt izročen pravemu naročniku. Podatki iz osebnega dokumenta se lahko v namen dokaza preverjanja identitete prepišejo. Prevzem pošiljke s strani druge osebe, ki ni registrirani uporabnik, je možen le na podlagi pisnega pooblastila in identifikacije prevzemnika z veljavnim osebnih dokumentom. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi prejem in kakovost naročenega produkta.

Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali ne dobave blaga, če je škoda nastala brez ponudnikove krivde.

10. Prevzem produkta vrnjenega zaradi stvarne napake ali odstopa od pogodbe

Kupec je dolžan produkt, ki ga je ponudniku izročil v obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Ponudnik tak artikel kupcu pošlje po pošti in sicer na način, kot je opredeljen v točki 9. teh Splošnih pogojev.

11. Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik obdeluje osebne podatke skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Več informacij v zvezi s tem je navedeno v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

12. Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadar koli zahteva potrditev, ali ponudnik obdeluje njegove osebne podatke, in seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme, in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov in avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za obdelave osebnih podatkov, ki so posredovana na podlagi soglasja, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Ne glede na uveljavitev pravice do izbrisa iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki mogoče obdelovali v okviru morebitnih drugih pravnih podlag, če za obdelavo skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov obstaja druga pravna podlaga v okviru te podlage.
Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov Športna Klinika, Jan Veleušič, s.p., Velebitska 9, 1000 Ljubljana.
Upravljalec bo ob uveljavljanju uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najpozneje v 15 dneh od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika; če je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, pa obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje preostalih pravic bo upravljalec zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

13. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po najboljših močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se ob težavah kupec lahko poveže preko kontaktnega obrazca ali po elektronski pošti. Kupec odda pritožbo po elektronski pošti na naslov: info@shujsevalnimentor.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. zunaj sodno poravnavo. Če to ne bi bilo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče.

14. Zunaj sodno reševanje potrošniških sporov

Ponudnik za razmerje, izhajajoč iz teh splošnih pogojev, ne priznava izvajalcev zunaj sodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z zakonodajo s področja zunaj sodnega reševanja potrošniških sporov.

15. Končne določbe

Ponudnik si pridružuje pravico kadar koli spremeniti pogoje poslovanja.
Vsakokrat veljavni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.shujsevalnimentor.si
Uporabnik mora pred oddajo naročila pogoje poslovanja prebrati in potrditi strinjanje z njihovo vsebino, sicer ne bo mogel izvesti nakupa blaga.
Ti pogoji poslovanja se objavijo in začnejo veljati dne 10.2.2021.

Objavljeno dne 8.2.2021

Meni